Eski T rk Mitolojisi Eski T rk halklar n n dinlerini ve mitolojilerini kesin ve g venilir bir bi imde ana hatlar yla betimlemek i in vakit hen z ok erken Dinleri tek tanr ya da en az ndan di er tanr lardan daha st n olan

 • Title: Eski Türk Mitolojisi
 • Author: Jean-Paul Roux
 • ISBN: 9789944795340
 • Page: 152
 • Format: Paperback
 • Eski T rk halklar n n dinlerini ve mitolojilerini kesin ve g venilir bir bi imde ana hatlar yla betimlemek i in vakit hen z ok erken Dinleri, tek tanr ya da en az ndan di er tanr lardan daha st n olan bir g k tanr inanc na dayanmaktad r Fakat ayr ca insan st g lere de inanmakta, hayvanlara ilgi duymakta ve phesiz totemizme meyletmekteydiler Dinleri, d nyan n ba Eski T rk halklar n n dinlerini ve mitolojilerini kesin ve g venilir bir bi imde ana hatlar yla betimlemek i in vakit hen z ok erken Dinleri, tek tanr ya da en az ndan di er tanr lardan daha st n olan bir g k tanr inanc na dayanmaktad r Fakat ayr ca insan st g lere de inanmakta, hayvanlara ilgi duymakta ve phesiz totemizme meyletmekteydiler Dinleri, d nyan n ba lang c ve sonuna fazlaca e ilmezken, daha ok b y k ahsiyetlerin do umunu ve boylar n olu umunu a klamaya al maktad r Bu ba lamda, genellikle bir hayvanla bir insan n birle mesi ya da bir n m dahalesi sonucu ger ekle en do umlara ili kin ola an st anlat lara yer verilmektedir Dinleri, s n flama konusunda karakteristik bir anlay a ve zengin rit ellere sahiptir, ne var ki biz bunlar n ancak bir k sm n bilmekteyiz Bu rit ellerde kurban konusuna as l rol d mektedir, ancak temizlik ve tabula t rma konular na da geni yer verilmektedir Eski T rk halklar n n bu dini, ba ka bir d nyada ebedi hayat ya amaya ya da bu d nyada kalmaya mahk m edilen l leri ve atalar konu edinmektedir Dinlerinde, kehanet ve b y konular yer almakta, ay ca amanist gelere de s k a rastlanmaktad r

  • [PDF] Ô Eski Türk Mitolojisi | by ¼ Jean-Paul Roux
   152 Jean-Paul Roux
  • thumbnail Title: [PDF] Ô Eski Türk Mitolojisi | by ¼ Jean-Paul Roux
   Posted by:Jean-Paul Roux
   Published :2020-06-10T05:05:50+00:00

  About "Jean-Paul Roux"

  1. Jean-Paul Roux

   Jean Paul Roux, PhD 5 January 1925 29 June 2009 was a French Turkologue and a specialist of Islamic culture.He was a graduate of Institut national des langues et civilisations orientales, the cole du Louvre, and the cole Pratique des Hautes tudes In 1966 he was awarded a doctorate in literature in Paris He was Director of Research at CNRS from 1957 to 1970, the Science Secretary for the Department of Oriental Languages and Civilizations from 1960 to 1966, and a teacher of Islamic art at cole du Louvre He was General Commissioner for the Islamic Arts at the Orangerie de Tuileries in 1971 and also the Grand Palais in 1977 Jean Paul Roux s Genghis Khan and the Mongol Empire 2003 has been described as an admirable short introduction by historian David Morgan 1

  762 thoughts on “Eski Türk Mitolojisi”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *